LAUKKU aicina pieteikties “Radošā Eiropa” sadarbības projektā “Starptautiskais laikmetīgās dejas kolektīvs 2024-2027” (iCoDaCo). Meklējam laikmetīgās dejas māksliniekus, kas vēlētos kļūt par daļu no šī kolektīva Latvijas komandas, nākamo trīs gadu laikā sevi radoši izaicinot un profesionāli pilnveidojot. Kolektīva mākslinieki projekta laikā strādās pie padziļinātas dejas un ķermeņa mākslas izpētes, piedalīsies vairākās rezidencēs, veidos saturu digitālajai platformai, kā arī komunicēs par un ap dejas mākslu ar ārzemju kolēģiem un dažādām kopienām. Projekts ir balstīts vēlmē vēlreiz un vēlreiz uzsvērt un atkārtot to, ka deja un ķermenis sevī ietver vērtīgas un mūžsenas zināšanas, kas dod neaizvietojamu pienesumu daudzās disciplīnās.

Projekta norises laiki:

– 2024. gada novembris – 2026. gada februāris zināšanu radīšanas / krāšanas process – izpēte, mijiedarbība ar kolektīviem pārējās projekta valstīs. Izpētes rezidences visās 9 dalībvalstīs notiks vienlaikus, katrai rezidencei ir konkrēta tēma, kuru vairāk kā 50 mākslinieki pēta un rezultātus dokumentē paralēli. Rezidenču norises datumi: 25.11.- 01.12.2024; 03.03. – 16.03.2025; 21.04 – 04.05.2025; 02.06 – 15.06.2025; 15.09 – 29.09.2025. Pēdējo trīs rezidenču datumi (katras rezidences ilgums ir 2 nedēļas) laika posmā no 2025. gada oktobra līdz 2026.gada februārim vēl tiek precizēti.

– 2027.gada pavasaris: Kolektīva radošais process, veidojot izvēlēto projekta rezultātu, kas reflektē par trīs gados izpētīto (izrāde, notikums, izstāde, hapenings vai cits formāts pēc mākslinieku kolektīva ieskatiem).

2027.gada pavasaris-vasara: iCoDaCo mini festivāli.

Ko mēs meklējam:

– Māksliniekus ar laikmetīgu pieeju savai praksei un dejai. Tas neliecina par noteikta žanra estētiku, bet gan par dinamiskām attiecībām ar tagadni. Kritisks skats caur dejas mākslu uz sociālo, politisko un kultūras kontekstu. Tas nozīmē, ka mākslinieki, var būt  attīstījuši savu laikmetīgo praksi caur ielas dejām, tautas dejām, tradicionālo deju, klasisko, laikmetīgo vai postmoderno deju, cirku, performances mākslu vai citu ķermenisku praksi.

– Dzīvo Latvijā, lielāko daļu savu profesionālo iemaņu prezentē Latvijā.

– Ir pieejami projektā minētajos laika posmos.

– Interese un vēlme strādāt kolektīvi, sadarboties ar citiem māksliniekiem. Atvērta attieksme un patiesa griba iepazīt kolektīvu un koprades metodes.

– Vēlme attīstīt laikmetīgās dejas lauku lokālā, nacionālā un starptautiskā kontekstā.

– Ar vismaz trīs gadu profesionālu  pieredzi dejas mākslas radīšanā un izpētē.

– Pretendentiem ir nepieciešama būtiska profesionālā pieredze dejas mākslas veidošanā, lai veicinātu savstarpēju un dinamisku apmaiņu ar citiem projektā iesaistītajiem māksliniekiem.

– Griba un interese pētīt sava un citu ķermeņus performatīvos aspektus.

– Vēlme un interese komunicēt un iepazīt cilvēkus no dažādām kopienām caur tādām aktivitātēm kā meistarklases, mākslinieku sarunas, prezentācijas un komunikācijas pasākumi.

– Mēs aicinām pieteikties dažādus māksliniekus ar dažādiem ķermeņiem, praksēm, identitātēm. Angļu valodas zināšanas ir noderīgas, bet ne izšķirošas, jo laboratorijās darba valoda galvenokārt būs latviešu, tiešsaistes tikšanās reizēs ar visu 9 valstu kolēģiem, angļu, kurās, ja nepieciešams, tiks nodrošināts atbalsts ar tulkojumu.

– Vēlme pielietot dažādus formātus (teksti, video, skices, skaņu faili utt.), lai radītu saturu iCoDaCo atvērtas piekļuves digitālajai platformai.

Aicinājuma teksts angļu valodā.

Izvērsta informācija par projektu iCoDaCo (International Contemporary Dance Collective) atrodama projekta mājas lapā https://www.icodaco.com/.

Māksliniekiem par dalību iCoDaCo projektā paredzēta atlīdzība no “Radošā Eiropa” saņemtā atbalsta un LAUKKU piesaistītā līdzfinansējuma līdzekļiem.

Pieteikšanās atvērta no 1. līdz 14. jūnijam, elektroniski aizpildot ANKETU. Ja rodas papildus jautājumi, lūdzu, rakstiet uz laukku@laukku.lv vai meklējiet mūs sociālajos tīklos.

Projekta atbalstītāji: