Šķiet, tikšanās 2021.gada vasarā starp “LAUKKU” pārstāvēm un Lūznavas muižas saimniecēm par projektu “Follow” notika tikai pirms mirkļa. Šodien jau rit šī projekta noslēdzošās dienas, kas ir arī laiks, lai atskatītos uz padarīto un notikušo. Šis projekts biedrībai “LAUKKU” bija gaidīta dāvana – atkal sākt satikties ar cilvēkiem pēc ilgā un trauksmainā Covid laika. Arī šī projekta laikā Covid ierobežojumi beidzās, tad atkal atgriezās no jauna, un, kad šķita, viss jau atgriezies daudzmaz ierastās sliedēs, sākās karš, kas arī mūsu projektā ieviesa izmaiņas – ietekmējot gan mūsu pašu sajūtas un domas, gan piepulcinot projektam arī ukraiņu sievietes, jaunietes, viņu stāstus un kustības. 

Partneru pirmā tikšanās klātienē Lādezerā 2021.gada rudens. Foto no personiskā arhīva

Erasmus+ starptautiskās partnerības projekts radošuma veicināšanai “FinlandLatviaWales (FLW) – Follow” jeb “VelsaLatvijaSomija (VLS) – Velies un celies” kopīgā sadarbībā apvienoja trīs valstis Latviju, Somiju, Velsu un sešas organizācijas: LAUKKU, Lūznavas muižu, DISAKAMULA, Valomo-Valmennus, BGC Wales un Kokoro Arts Ltd. Projekta laikā šīs organizācijas apmainījās pieredzē, pētīja un eksperimentēja ar to, kā pielietot dažādas ar kustību un deju saistītas pieejas un metodes sociālajai iekļaušanai, jauniešu atbalstīšanai un spēcināšanai. 

Divdesmit mēnešu laikā katra valsts strādāja ar kādu konkrētu mērķgrupu. Latvijā LAUKKU sadarbībā ar Lūznavas muižu ik mēnesi tikās ar Lūznavā un tās apkārtnē dzīvojošām sievietēm, meitenēm, meitām, mātēm un drosmīgām tīnēm, lai kopīgi pavadītu laiku dejā un meklētu tēmu, kas būtu saistoša, lai to attīstītu tālāk. 

LAUKKU komanda. Foto no personīgā arhīva

Eksperimentējot ar laikmetīgās dejas metodēm un neformālās mācīšanās aktivitātēm, Latvijas grupā izkristalizējās vēlme runāt par sievieti un tās lomu sabiedrībā. Kopējās tikšanās reizes rezultējās laikmetīgās dejas izrādē “Laumiņu dumpis”. Pusgada garumā un noslēdzošajās trīs dienās pašā vasaras sākumā Lūznavas muižā kopā ar vietējām un ukraiņu sievietēm likām kopā kustības, vārdus, sajūtas un pieredzes. No atmiņas vilkām ārā un savstarpēji dalījāmies ar frāzēm, kas gadiem galvās griežas kā vecas plates un grauž mūs no iekšpuses, kā arī ar drosmes stāstiem, kas mūs ir cēluši un izlauzuši jaunus ceļus. Pētījām, kur beidzas sabiedrības uzspiestie sieviešu tēli un smacējošie noteikumi un kur sākamies mēs pašas. Eksperimentējām ar gaitām, pozām un kustībām, atrodot katra savas un veidojot kopā izrādes horeogrāfiju.

Izrāde nostājās pret dalījumu labajā un sliktajā, augstajā un zemajā, pareizajā un nepareizajā. Galvenais ir process, pieredzēšana, šaubas, jautājumi, bailes, atklāsmes… Tas ir kopīgs ceļojums. Būsim drosmīgi mākslā, tāpat būs arī dzīvē! Izrādē katra atsevišķi un kopā sacēlāmies pret sabiedrības kritiku, kas tiek raidīta sieviešu virzienā, apspiežot katras citādību. Mūsu kustības un balsis svārstījās plašā amplitūdā – no pavisam klusām un maigām līdz skaļām un piketējošām. Diskusijās pēc pirmizrādes izrādījās, ka skatītāji mūs ir sadzirdējuši tajā telpā, ko sauc par mākslu, kuru kopā mums bija izdevies radīt.

Pirmizrāde “Laumiņu dumpis” 19.06.22. Lūznavas muižā, foto: Dagnija Bernāne

Lai labāk iepazītu katras valsts specifiku un organizāciju darbību, notika klātienes tikšanās katrā valstī, kur jaunatnes darbinieki un laikmetīgās dejas mākslas pārstāvji darbojās kopīgās darbnīcās, iepazinās ar katras valsts mērķgrupu, diskutēja par projektā pielietotajām metodēm, to rezultātiem un nākotnes plāniem, kā arī iepazīstināja ar vietējo kultūru un tradīcijām. 

Lūznavas muižā 2022. gada augustā piecas dienas notika jauniešu apmaiņas nedēļa, kurā uz Lūznavu sabrauca 10 jaunieši no katras dalībvalsts. Kopā ap 30 jauniešu un katras dalībvalsts mentori. Jauniešu apmaiņā būtiskākais akcents tika likts uz vārdu “apmaiņa”. Dienas plāns un kopējās nodarbības tika organizētas tā, lai jaunieši varētu dalīties ar līdz šim savā valstī pieredzēto ar citu valstu pārstāvjiem, iemācītu kādas daļas no izrādes, vakaros brīvā atmosfērā mācītu viens otram savas tautas dejas, spēles, rotaļas. Darbnīcu vadītāji dalījās arī ar saviem mācīšanās rezultātiem, pārrunāja veiksmes un problemātiskos momentus. 

Liela nozīme projektā viscauri ir bijusi sarunai, atgriezeniskajai saitei, kopradei. Piedaloties jauniešiem no visām dalībvalstīm, tika izveidota kopīga dejas performance, kas notika un kopīgi tika piedzīvota Lūznavas muižas apkārtnē, pārvietojoties dažādās vietās parkā. 

Partneru tikšanās Tamperē. Foto no personīgā arhīva

Secinājumi, pie kuriem nonācām pēc kopīgām diskusijām ar somu un velsiešu kolēģiem šī projekta laikā:

Uzticēties kustībai un dejai kā pamatvalodai – projekta laikā apstiprinājās, ka kustība spēj satuvināt, iedrošināt un atvērt dalībniekus. Tā ir spēcīgs pašizpausmes un grupas saliedēšanas instruments, kas stabili stāv pats uz savām kājām.

Atvērta, iekļaujoša telpa un pieeja – tas nozīmē, radīt vidi, kurā dalībnieki jūtas droši izpausties kustības valodā, radot pārliecību, ka laikmetīgā deja ir pašizpausme, kurā nav nekas jādala pareizajā un nepareizajā, te iederas ikviens cilvēks, kustība un sajūta.

Iekļaut dažāda spektra uzdevumus – izmantot dažādus neformālās mācīšanās un laikmetīgās dejas uzdevumus un metodes. Dažādas uz “ledus salaušanu” un iepazīšanos orientētas spēles, sava ķermeņa un tā kustību apzināšanās veicinoši uzdevumi, eksperimentāli, uz jaunradi orientēti uzdevumi u.c. 

Iekļaut laiku atgriezeniskajai saitei par nodarbībā pieredzēto – lai radītu drošu vidi un telpu, ir nepieciešams veltīt laiku refleksijai par piedzīvoto, kā arī vienmēr aicināt izteikt ierosinājumus.

Rast brīvu laiku neformālām sarunām, kas tiešā veidā nav saistītas ar kustību un laikmetīgo deju – šādi brīži veicina projekta dalībnieku satuvināšanos, kā arī uzlabo pašsajūtu un veicina pieredžu daudzveidību, kā arī paver plašāku ceļu arī negaidītām idejām un kontaktiem. Projektā tās bija uzkodu pauzes, kā arī kopīgi pikniki u.c. aktivitātes.

Vienlīdzība šī vārda plašākajā izpratnē – mēs runājam cits ar citu vienā līmenī un ar cieņu, neskatoties uz savu lomu projektā, vecumu, dzimumu un pieredzi.

Kopā uzstāties – pētīt dažādas kopā būšanas iespējas. Dalībnieki kopīgu uzstāšanos atzīmēja kā spēcinošu, unikālu un satuvinošu pieredzi, kurā piedzīvot mākslas radīšanas un norises procesu. 

Izprast katra dalībnieka vajadzības – ņemt vērā katra dalībnieka vajadzības, kultūras atšķirības un veidot pēc iespējas iekļaujošāku un pieejamāku vidi.

Dalībnieks ir centrā – veidot apmaiņas programmas, performances, darbnīcas un uzdevumus, domājot pirmāri par dalībnieku interesēm, vajadzībām un iespējām. 

Atkārtojums un pakāpeniska aktivitāšu uzbūve procesa laikā – jau darīto aktivitāšu un uzdevumu atkārtojums palīdz radīt drošības sajūtu, un ilgstošs darba process ļauj iegūt arī padziļinātu un kvalitatīvu rezultātu. Pakāpeniski tiek veidota uzticēšanās starp procesā iesaistītajiem. Projekta dalībniekiem pielāgots temps arī mazina stresu un vairo pārliecību.

Projekts “FinlandLatviaWales (FLW) – Follow” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Titulbilde: Jauniešu apmaiņa 2022.gada augustā Lūznavā, foto: Raimonds Kaļva