2023. gada sākumā Čehijas pilsētā Pelhržimovā noslēdzās pēdējais posms trīs gadu starpvalstu projektam “Māksla un radošums jauniešu līdzdalības atjaunošanai Covid-19 laikā un pēc  tā” (Art and creativity to reactivate youth participation after/during Covid-19), kur līdzās jauniešu organizācijām aktīvi darbojās arī kolektīvs “LAUKKU” un tā biedri – horeogrāfe un dejotāja Agate Bankava un producente Ina Ločmele.

Pirmā partneru tikšanās Quatre de Polbet pilsētā

Atskatoties uz paveikto, var secināt, ka projekta nosaukums labi atbilst projekta norises laikam un sajūtām. Projekts iesākās 2021. gada septembrī,  kad ierasto ikdienu, kultūras pasākumus un publiskus notikumus ietekmēja Covid-19 ierobežojumi. Un noslēdzās 2023. gada janvārī, kad lielākoties pasaulē pandēmijas radītie ierobežojumi ir atcelti, atlicis vien sadzīvot ar sekām un pandēmijas radītiem jauniem ieradumiem.

Kopumā šo trīs gadu laikā veidotā sadarbība bija starp jauniešu organizācijām, un tās fokusā bija jaunieši un  aktivitātes jaunatnes auditorijai, jo jauniešu līdzdalība bija galvenais projekta mugurkauls.  Covid-19 pandēmija skāra visus, tai skaitā atstāja emocionālu iespaidu un ieradumu maiņu jauniešos. Tieši šis projekts, iesaistot mākslas organizācijas – LAUKKU (Latvija) un  El Efecto Kuleshov (Spānija), ļāva izpētīt, kā māksla un radošums var būt risinājums, palīdzēt aktīvi līdzdarboties un attīstīt jauniešos savas spējas, prasmes un potenciālu. Māksla un radošums bija kā līdzeklis sociālu problēmu risināšanā, šajā gadījumā specifiski fokusējoties uz jauniešiem un Covid-19 radīto atsvešinātību.

Tikšanās ar Quartu de Poblet mēru 2021. gadā

Partneriem satiekoties Valensijā 2021. gada rudenī, tika nosprausti mērķi un pārrunāts projekta plāns un definēti uzdevumi. Savstarpēji sadarbojoties, partneri no dažādām valstīm un dažādām organizācijām spēja dalīties ar praktiskiem piemēriem Covid-19 seku mazināšanai. Kopā tika apzinātas, pārrunātas un apkopotas 100 prakses, dažādi pasākumi, kas katrā valstī tika veikti jauniešu iesaistes mudināšanai.

Partneru tikšanās jauniešu centrā “Bāka” Salacgrīvā 2022. gada pavasarī

2022. gada pavasarī Limbažos notika projekta otrais posms, pulcinot visus iesaistītos projekta partnerus un īstenojot atvērtus dejas mākslas un socializēšanās pasākumus gan vietējiem jauniešiem, gan ikvienam interesentam. Ieplānotās aktivitātes aicināja iepazīt dejas mākslas nozīmību ikdienas gaitās, tās saikni ar emocijām un veselīgu dzīvesveidu. Projekta partneri kopā ar vietējiem jauniešiem piedalījās dejas meistarklasēs, skatījās dejas īsfilmas, runājās un analizēja redzēto un piedzīvoto.

Savukārt 2023. gada ziemā projekts noslēdzās ar vizīti Čehijā, Pelhržimovas pilsētā, kur projekta dalībniekus uzņēma vietējā jauniešu organizācija Hodina H ZS. Projekta pārstāvjiem bija iespēja ņemt dalību socializēšanās pasākumā ar sākumskolas skolēniem no Pelhržimovas pilsētas vietējās sākumskolas.

Tiekoties dažādās valstīs, projektā iesaistītie dalījās ar savu pieredzi par Covid-19 radītajām pārmaiņām un to, kā šis laiks ir ietekmējis kultūru un sabiedrību.

Aktivitātes tika īstenotas Erasmus + KA227  programmas Eiropas radošuma partnerības projekta “Māksla un radošums jauniešu līdzdalības atjaunošanai Covid – 19 laikā un pēc  tā” (Art and creativity to reactivate youth participation after/during Covid- 19) ietvaros. Tajā bija iesaistītas sešas organizācijas no četrām valstīm – divas organizācijas no Spānijas (Ajuntament de Quart de Poblet un El Efecto Kuleshov), Horvātijas (Kreaktiva), Čehijas (Hodina H ZS). Projektā Latviju pārstāvēja Limbažu novada izglītības pārvalde un kolektīvs “LAUKKU”.

Titulbilde: Partneru tikšanās Čehijā, jauniešu organizācijā Hodina H 2023. gada ziemā