Pēc gandrīz 20 mēnešu kopā darbošanās noslēdzas projekts “#Creativity @Nature”, kura laikā mums, LAUKKU, kopā ar 7 organizācijām no Itālijas, Portugāles, Gruzijas un Latvijas bija lieliska iespēja eksperimentēt un pētīt, kā radošumu ietekmē būšana dabā un daba ietekmē radošumu. Lai mācītos viens no otra, katrā valstī projektā apzināti bija iesaistītas gan organizācijas, kas vairāk darbojas sociālajā jomā un strādā ar jauniešiem un radošo industriju pārstāvji / mākslinieki. (Latvijā LAUKKU sadarbojās ar brīvdabas sporta un vides izglītības biedrību “TekuTaku” – https://www.facebook.com/tekutaku.tk)

Šo mēnešu laikā gan starptautiski, gan nacionālā līmenī bijām iesaistīti visdažādākajās aktivitātēs:

–      radošās nometnēs sev (radot un izmēģinot dažādas metodes un aktivitātes, kas notiek dabā);

–      starptautiskās tikšanās Portugālē un Itālijā ar partnerorganizācijām (daloties ar pieredzi, diskutējot, iepazīstoties vienam ar otra idejām un kopā dodoties dabā);

–      pētniecības darba grupās (tuvāk iedziļinoties un diskutējot par šiem tematiem – #daba, #radošums, #jaunatnes darbs + pandēmija = ?!);

–      nodarbību veidošanā jauniešiem, lai izmēģinātu radītās metodes.

–      datubāzes / mājaslapas izveidē ar 40 radošumu veicinošām metodēm dabā. Gan izstrādātās metodes, gan mūsu pašu stāsti, gan idejas no mūsu secinājumiem ir pieejami projekta lapā:

www.creativity-nature.tk

Šis projekts tika realizēts Eiropas Komisijas “Erasmus+” programmas ietvaros, kā 2. pamatdarbības projekts pieredzes apmaiņai un radošuma veicināšanai (2020. gadā).

Šādi ilgtermiņa projekti ne vienmēr ir viegli, jo motivācija un spējas iesaistīties projektā katrai organizācijai ir viļņveidīgas un ne vienmēr sakrīt laiks (arī COVID mūs visus ietekmēja), tomēr kopumā vērtīgi, ka 4 valstīs esam ~20 cilvēku komanda, kas iesaistīta projektā un varam viens no otra iedvesmoties.

Visvērtīgākais šķiet tas, ka projekta gaitā bez galvenajām aktivitātēm un neskaitāmām ZOOM tikšanās reizēm tiešsaistē, daudz laika pavadījām arī individuāli un organizāciju iekšienē domājot, pētot un pārrunājot galvenos tematus – radošums un būšana/darbošanās dabā. Tas ir ne tikai padziļinājis izpratni un skatu punktu uz šiem jautājumiem, bet arī palielinājis šo elementu apzinātāku klātbūtni gan personiskajā, gan profesionālajā dzīvē.

Pozitīvi, ka ar dažiem no partneriem domājam arī par sadarbību nākamo projektu ietvaros, kur radošumam un apzinātai būšanai un mācīšanās procesam dabā arī ir nozīmīga loma.