Trešdien, 19. aprīlī, Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros Burtniekos notiks projekta “Burtnieku pils tīstokļus meklējot” pirmā Burtnieku gudrības darbnīca. Gada garumā starptautiska mākslinieku un teorētiķu grupa tiksies ar Burtnieku novada Sociālā dienesta darbiniekiem, klientiem un citiem novada iedzīvotājiem dejas, mūzikas, mākslas, filozofijas un literatūras lekcijās, darbnīcās un meistarklasēs, kopīgi veiks praktiskus darbus un piedalīsies sarunās ar dažādu jomu pārstāvjiem. Mācoties cits no cita zināšanām, pieredzes un savstarpējās saskarsmes, mākslinieki un Burtnieku iedzīvotāji mēģinās noskaidrot, kādas gudrības jāatrod Burtnieku grāmatās, lai Gaismas pils reiz celtos augšup.

Pirmajā gudrības darbnīcā 19. aprīlī Burtnieku novada iedzīvotāji kopā ar horeogrāfi Agnesi Bordjukovu, horeogrāfu un kinorežisoru Valēriju Oļehno, fotogrāfi Kristu Briģi un dejas kritiķi Intu Balodi darbosies kustības meistarklasēs, skatīsies Valērija Oļehno īsfilmu “Pa Pa”, kas ieguvusi trīs “Lielā Kristapa” balvas, un pavadīs laiku sarunās par dzīvi un mākslu.

Sadarbībā ar Burtnieku novada Sociālo dienestu projekts turpināsies līdz 2018. gada martam. Burtnieku gudrības darbnīcas notiks sešas reizes un pulcēs iedzīvotājus no visiem novada pagastiem – Ēveles, Rencēnu, Burtnieku, Matīšu, Valmieras un Vecates. Projekta noslēgumā risināsies trīs dienu tikšanās un mošanās svētki, lai kopīgi piedzīvotu un pārdomātu gada laikā notikušo.

Varbūt tikšanās ar dažādu paaudžu cilvēkiem, kuri nonākuši sarežģītā materiālā un emocionālā stāvoklī, var palīdzēt uzcelt Burtnieku pili? Kā viņi sajūt Latvijas valstsgribu un piederību savai zemei? Ko gaidīja no neatkarības atjaunošanas? Par ko sapņo tie, kam pirmajā klasē burkšķ vēders? Kas pietrūkst, lai būtu vieglāk, labāk un jēdzīgāk? Projekta mērķis ir noskaidrot, vai regulāras attiecības ar māksliniekiem, dalība darbnīcās, iespēja izmēģināt dažādas jaunas un neierastas lietas, labāk iepazīt savu ķermeni, saskarties ar viedokļu dažādību un pasniedzējiem no ārvalstīm kaut ko maina valdošajā noskaņā. Tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par patriotismu, sava novada un valsts mīlestību, pagātnes notikumiem un elkiem, nākotnes sapņiem, reālajām iespējām un ticību pārmaiņām. Mākslinieku grupa centīsies saprast arī to, kā tiek uztvertas dažādas laikmetīgās mākslas formas, kādi ir kultūras vērtību veidošanās mehānismi un atsauces individuālā, reģionālā, nacionālā un globālā līmenī.

Projektu īsteno biedrība “LAUKKU”, Dance.lv žurnāls (www.journal.dance.lv), Burtnieku novada Sociālais dienests, filozofs Makss Rīnanens (Somija), baleta pedagoģe Annemarija Autere (Francija), LNB projektu vadītāja Maija Uzula-Petrovska, koklētāja Laima Jansone, horeogrāfe Agnese Bordjukova, horeogrāfs un režisors Valērijs Oļehno, mākslas kritiķis Valts Miķelsons, kustību terapeite Santa Grīnfelde, fotogrāfe Krista Briģe, rotu māksliniece Ginta Zabarovska, dejas kritiķes Linda Krūmiņa un Inta Balode. Tiks aicināti arī citi viesi.

Atbalsta: Latvijas Republikas Kultūras ministrija VKKF mērķprogrammas “Latvijai – 100” ietvaros

Papildu informācija:
Inta Balode
Biedrības “LAUKKU” kuratore
+371 29211203
inta@dance.lv