14. augustā plkst. 15.00 Mores pagasta svētku ietvaros ar izrādi-lekciju “Strauji saldēti un izbāzti vasaras mirkļi. Jūdaži, Allaži, More, 2021” noslēgsies projekts “Māksla palīdz saprast, pieredzēt un izdzīvot”.  Tā ietvaros no 2021. gada jūnija līdz augustam biedrības “LAUKKU” mākslinieki tikās ar Siguldas novada apkaimju iedzīvotājiem, lai radošās darbnīcās un sarunās dalītos ar stāstiem un emocijām un caur deju, vizuālo mākslu un skaņām tuvāk iepazītu cits cita darbu, dzīvi un iekšējo pasauli.

Projekta kuratore Inta Balode stāsta par projektu, kura norise ir izrādes-lekcijas centrā: “Mēs bijām sveši cilvēki, mūs visur uzņēma kā ciemiņus, mūs ielaida, pielaida, ar mums dāsni dalījās, mums ļāvās, ar mums sarunājās, mēs kopā smējāmies un vēlāmies, rūcām un dūcām, gleznojām ar acīm vaļā un ciet, skumām, priecājāmies, brīnījāmies, baidījāmies. Ķērām minūtes un sekundes, likām kabatās un sirdīs pieredzes – tās glabājas labāk nekā saldēts, kaltēts un izbāzts. Dažas stundas pāris mēnešos, bet augļi nāks vēl ilgi, un mēs ceram, ka arī morēniešiem, allažniekiem un jūdažniekiem tikšanās ar “LAUKKU” būs atstājušas kādus mirkļus ārpus ikdienas.”

Izrādes autori ir dejas kritiķe un kuratore Inta Balode, horeogrāfes Agate Bankava, Agnese Bordjukova un Ilze Zīriņa, māksliniece Una Leitāne, komponists un skaņu dizainers Alans Stouns (Lielbritānija), kā arī Allažu, Mores un Jūdažu iedzīvotāji Vineta Oša, Aiga Cedere, Evija Osvalde, Emīlija Osvalde, Lote Bērziņa, Mišela Ezeriņa,  Sabīne Birzniece, Sandra Vasiļēviča, Sāra Vasiļēviča, Aleksandrs Vasiļēvičs, Janīna Gurtska, Laila Ipatjeva, Bruno Pētersons, Artis Tahtahunovs, Arvīds Broks, Ģirts Ozoliņš, Guntars Vītols, Vilnis Gūtmanis, Māris Grundmanis, Aiva Grundmane, Vija Vāvere, Santra Rone, Dzintra Ērmane, Sandra Baduna, Sandra Sprukule, Jolanta Bogdanoviča, Gunta Kliesta, Sintija Laizāne un citi Siguldas novada iedzīvotāji, ko satikām šovasar.

Horeogrāfes Agnese Bordjukova, Ilze Zīriņa un Agate Bankava atskatās uz projekta laikā pieredzēto un piesaka izrādē-lekcijā būtiskās tēmas.

Agnese Bordjukova:  “Vietas mēs iepazīstam caur cilvēkiem. Morē, Allažos un Jūdažos satiktie cilvēki ikreiz mani atbruņo no sadomātā, fascinē savā atklātībā un ļauj ieraudzīt mirkļa iespēju būt mazam un lielam vienlaikus.”

Ilze Zīriņa: “Dzīves spars, melanholija, slēpšanās aiz smaida – dažāds, bet tik radniecīgs ceļš sevis meklējumos. Kā būt šajā sarežģītajā tīklā, ko sauc par pasauli?”

Agate Bankava: “Skumjas ir priecīgas un prieks ir skumjš, kad Mores vardes rudeni sauc. Dari tā, dari šitā, nāc šurp, kad Jūdažu princese sauc. Dzīvniekam no tevis bail, mācies kā daba rit, kad Allažos ogas krīt.”

Par projektu “Māksla palīdz saprast, pieredzēt un izdzīvot”

Projekta dalībnieku vecums bija no trīs līdz gandrīz 80 gadiem. Pārstāvētas dažādas kopienas un profesijas, dažādi likteņi un pieredzes. Darbnīcu dalībnieki projekta ietvaros dejoja, gleznoja, pārbaudīja grupas spēku un uzticamību, izrādīja savus vissliktākos talantus un dalījās ar skaniskiem stāstiem par dažādām emocijām. Biedrības “LAUKKU” cilvēki uzzināja, kā allažnieki, jūdažnieki un morēnieši cep maizi un kāda ir aukstās zupas recepte, kā ir būt mammai un kā bērnam, kā iet medībās un veido izbāzeņus, cik ilgi dzīvo bites, kāpēc ir tik lieliski būt bērnudārza audzinātājai.

Projekts norisinās sadarbībā ar Allažu pagasta Tautas namu (vadītāja Gunta Kliesta), mednieku un makšķernieku klubu “Allažnieks”, Mores Tautas namu (vadītāja Sintija Laizāne), Jūdažu Sabiedrisko centru un Siguldas pagasta Kultūras nama vadītāju Jolantu Bogdanoviču.

Projektu līdzfinansē Siguldas novada pašvaldība.

Attēli: ainas no radošās darbnīcas Aivas un Māra Grundmaņu mājās “Celmi”, foto Inta Balode.